Kurs Shiatsu, Shantala, SPA Wallness, dietetyk > RegulaminDzisiaj jest 14-12-2018 godzina 2:35:02

Regulamin

Regulamin szkoleń organizowanych przez:

AKADEMIĘ ZDROWIA I ODNOWY BIOLOGICZNEJ „EXODUS” W RADOMIU

 

1Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem: drogą mailową: mariusz.gorka@op.pl lub tel./sms: 500 87 28 29.

2. Kandydaci na szkolenie są kwalifikowani według kolejności nadchodzących zgłoszeń.

3.Każdy zakwalifikowany uczestnik szkolenia otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia na kurs drogą mailową lub telefonicznie.

4.Organizator wyznacza kwotę zaliczki na szkolenie i termin jej wpłaty na konto bankowe organizatora (dane podawane przez organizatora w informacji zwrotnej dla osób, które zgłosiły się na kurs).

5. Pozostała część opłaty za kurs może zostać wniesiona przelewem bankowym lub osobiście u organizatora w pierwszym dniu szkolenia.

6.W razie rezygnacji ze szkolenia, organizator zwraca kandydatom na szkolenie wniesione opłaty, pomniejszone o koszty manipulacyjne.

7.Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przedstawić organizatorowi dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe w pierwszym dniu szkolenia i przed jego rozpoczęciem.

8.Każdy uczestnik szkolenia, który cierpi na schorzenia, które mogą stanowić p/wskazania lub ograniczenia do wykonywania ćwiczeń technik diagnostycznych i zabiegowych, zobowiązany jest niezwłocznie o tym powiadomić organizatora.

9.Rejestracja przebiegu szkolenia na nośnikach elektronicznych możliwa jest po uzyskaniu zgody organizatora szkolenia i prowadzącego zajęcia.

10.Rejestracja na nośnikach elektronicznych nauczanych technik terapeutycznych odbywa się bez ograniczeń, pod warunkiem, że dokonuje się przez uczestników szkolenia na samych sobie i za obopólna zgodą ćwiczącego i rejestrującego.

11.  Prowadzący szkolenie ma prawo do ochrony wizerunku własnej osoby, poprzez brak zgody na rejestrację swojej osoby na nośnikach elektronicznych przez uczestników szkolenia.

12.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca szkolenia i prowadzącego szkolenie – wówczas potencjalnym uczestnikom kursu przysługuje prawo rezygnacji ze szkolenia i zwrotu wniesionej opłaty.

13.Zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu szkoleń.